VÝŠKOVÉ PRÁCE

Práce ve výškách

Dokončovací práce, opravy, montáže, technický dozor.

Profi stříkací zařízení, nátěry střech, konstrukcí, fasád, pokojů.

Tlakové mytí - tryskání zkorodovaných částí, fasád, dlažby.

Profi stříkací zařízení - Wagner Super Finish 31 - je vhodné pro veškeré vnitřní a venkovní lakýrnické práce. Ideální pro nástřiky budov, kanceláří, bytů, rodinných domů, kontejnerů, ocelových konstrukcí, zemědělských strojů, dřeva.

Montáže záchytných systémů

.

Školení pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

Práce ve výšce je velice rizikové, a vyžaduje určitou odbornost. Nabízíme školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výšce a nad volnou hloubkou.

Evidenční číslo profesního sdružení instruktorů ALP/ 185 - Bc. Pavel Vyškovský.

Praktický nácvik záchrany, pracovního polohování, práci ve visu, stromolezectví, horolezectví, legislativa.

Školení vstupní, základní, opakovací.

Technik BOZP

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP.

Vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP a navrhování opatření k jejich minimalizaci. Vedení dokumentace.

Revize osobních ochranných prostředků

Osoba odborně způsobilá k vykonávání periodických prohlídek OOP proti pádu z výšky a horolezecké výzbroje.

Nabízím v Moravskoslezském kraji tyto výškové práce:

  • školení BOZP + služby
  • technický dozor a montáže
  • technik BOZP
  • nástřiky membránové, čištění vysokotlaké
  • ochranné nátěry střech, konstrukcí, fasád, dřevostaveb